نشریه الطاهر شماره 236 (ویژه نامه نوروز ) به زبان عربی منتشر شد

مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی مقارن با نوروز 1401 که انقلاب و دگرگونی طبیعت است و فرصتی برای تحول خواهی و احسن شدن و جشن و آیینی کهن و از مؤلفه‌های هویتی و میراث قوام بخش فرهنگ اقوام متنوع ایرانی است، ویژه‌نامه نوروزی نشریه الطاهره شماره 236 به زبان عربی منتشر کرد.

محورهای موضوعی مقالات این ویژه‌نامه‌ها بسیار متنوع و رویکرد محتوایی اتخاذ شده در این ویژه‌نامه‌ها متمرکز بر تبیین چرایی پایایی و مانایی نوروز در طول قرون و اعصار است که ریشه در غیرتصنعی، غیر تحمیلی و غیر سیاسی بودن نوروز دارد.

مؤلفه‌هایی که نه تنها ماندگاری نوروز را تضمین و اتحاد ملی ایرانیان را در جای جای جهان تقویت کرده‌اند بلکه راه نفوذ این آیین و عید باستانی ایرانی را در فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف از آسیای میانه تا شرق آسیا و بخش‌هایی از آفریقا و اروپا گشوده است.

نقش حوزه تمدنی نوروز در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی

این ویژه‌نامه‌ها حاوی جستارهایی در آراء حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) پیرامون عید نوروز نیز هستند.

افزون بر این، اهمیت نوروز و جشن‌های آن در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی نیز در این ویژه‌نامه‌ها واکاویده شده است.  

 

فایل نشریه هم اکنون قابل استفاده و دانلود می باشد : 

نظرات کاربران