هند در آیینه فرهنگ

هند در آیینه فرهنگ

قطع: رقعی- 160 صفحه

گردآوری: نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند

 

خلاصه کتاب:

هندوستان و فرهنگ ها و آیین های متنوع در آن از دیرباز تاکنون مورد توجه و کنکاش محققان و دست اندرکاران فرهنگ بین الملل بوده است. در همین راستا، مجموعه پیش رو، گزیده مقالات فرهنگی و دینی هند است که در طول یک سال گذشته از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، گردآوری و تدوین شده است.

این مجموعه در سه فصل تهیه شده که فصل اول آن به موضوع مسلمانان هند از آغاز تاکنون، آینده مسلمانان در هند، طرح موضوع تلاش برای ریشه کنی اسلام و مسلمانان هندی، اختلافات مذهبی میان پیروان دیوبندی و بریلوی، نگرانی مسلمانان از هویت زبانی در نظام آموزشی جدید هند و وضعیت مساجد و معابد پیروان مذاهب مختلف از جمله مسلمانان و هندوها؛ فصل دوم به موضوع شیعیان هندی و جمعیت آنان در بخش های مختلف کشور هند، وضعیت شیعیان در هند معاصر، مراسمات و عزادارای های ویژه محرم و عاشورا در عصر حاضر و مقایسه آن با دوره های گذشته و سنت های روزهای خاص اسلامی و موضوع فصل سوم، بررسی و تحلیل وضعیت مالکیت فکری در هندوستان و روند توسعه همکاری های علمی دانشگاهی دو کشور ایران و هند است.

نظرات کاربران