نگاهی به ابعاد آثار ویروس کرونا در جهان

نگاهی به ابعاد آثار ویروس کرونا در جهان

قطع: رقعی - 134 صفحه

تدوین و تنظیم: علیرضا دانش نیا

 

خلاصه کتاب:

با ظهور ویروس ناشناخته کرونا، سوال بزرگی در اذهان مردم جهان مبنی بر این که شیوه زندگی در دوران پسا کرونا چه تفاوتی با قبل از آن خواهد داشت، شکل گرفت. آنچه مسلم است این است که این ویروس فراگیر، باعث ایجاد تغییراتی در جهان بینی، رفتار، منش، اخلاق و مشخصات زیستی و دموگرافیک و همچنین وجوه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی و ارتباطات انسان خواهد بود. با ادامه این وضعیت، ضروری است که فعالان عرصه های مختلف فرهنگ از جمله دیپلماسی فرهنگی، برنامههای لازم را در این خصوص پیش بینی نمایند. در همین راستا؛ کتاب حاضر حاوی مقالات و گفتگوهای اندیشمندان و نظریه پردازان و همچنین گزارش هایی از تحولات اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف جهان در مورد کرونا و تبعات آن است که به همت نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، تهیه و ارسال گردیده و در چهار بخش دسته بندی شده که می تواند در سیاستگذاری و آینده پژوهی فرهنگی تأثیرگذار باشد.

نظرات کاربران