نسخه آزمایشی

سیری در تاریخ اندیشه دینی هند (جلد اول)

سیری در تاریخ اندیشه دینی هند (جلد اول)

قطع: رقعی - 420 صفحه

نویسنده: سیدعلی محمد نقوی

 

خلاصه کتاب:

در طول تاریخ پنج هزار ساله هند، هزاران گروه از نژادهای گوناگون، با فرهنگ ها و زبانهای متفاوت و اعتقادات ناهمانند وارد این دیار شده و در فرهنگ دامنه دار آن جذب شدند. این کشور همواره یکی از کانون های سرشار و جوشان معنویت در تاریخ بشر بوده و در حال حاضر نیز اندیشه فلسفی و دینی هند، در جهان مورد توجه بسیار است. در هند علاوه بر مذهب هندو، تمام ادیان بزرگ از جمله اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت حضور دارند. برخلاف فلسفه غرب که عموما راه خود را از  سلوک دینی جدا نموده و یا بعضا درتخالف با آموزه های تعبدی دینی حدوث یافته است، ارتباط و چگونگی نسبت دین و عقل در تاریخ فلسفه هند هرگز موضوعیت طرح نیافته است. فلسفه هندی، نقطه عزیمت خود را دین قرار داده و پا به پای دین در طول تاریخ حرکت نموده و هیچگاه از آن جدایی و افتراق نداشته است. در این اثر ابتدا سیر تطور مبانی اندیشه دینی و فلسفی مکاتب هند از عصر وداها تا عصر گیتا مورد بررسی قرار گرفته سپس در ادامه، به بررسی اندیشة دینی در دورة معاصر پرداخته شده و مباحث تاریخ باستان، تاریخ معاصر، دین شناسی تطبیقی، کلام، فلسفه و عرفان را در بر گرفته است.

نظرات کاربران