نسخه آزمایشی

دیپلماسی عمومی ترکیه

دیپلماسی عمومی ترکیه

قطع: رقعی - 164 صفحه

گردآوری: جمعی از نویسندگان

 

خلاصه کتاب:

تحولات داخلی و خارجی ترکیه در سال های اخیر، از اقتصاد گرفته تا سیاست خارجی و از علم و تکنولوژی گرفته تا هنر، در گستره پهناوری شتاب گرفته و دروازه عرصه های نوینی را برای خلق فرصت ها و خطرپذیری های جدید باز کرده است. اضافه شدن نقش آفرینان جدید مانند رسانه ها، افکار عمومی، سازمان های حقوق بشری و سازمان های مردم نهاد، سبب پویایی بیشتر در گسترهای وسیع تر و با امکان کنترل کمتر شده است و یک «دورنمای جغرافیایی» جدید هر روز بیش از پیش خود را می نمایاند. این چشم انداز نوین از زمان و مکان، امکان تولید مفاهیم خاص و ایجاد حیطه زبانی نوینی را برای ترکیه فراهم می کند. عرصه این تصویر و ادراک جدید، توان آن را به اندیشمندان، روشنفکران و سیاستمداران ترک می بخشد که به تولید مفاهیم و تئوری های شخصی پرداخته، افق های اندیشه و نظریه پردازی ترکها را گسترده تر سازند

نظرات کاربران