نسخه آزمایشی

ویژه نامه مرحوم آیت الله تسخیری به زبان های فارسی ، عربی و انگلیسی

به مناسبت چهلیمن روز درگذشت مرحوم آیت الله محمدعلی تسخیری منتشر خواهد شد.

این ویژه نامه همزمان با چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت الله محمدعلی تسخیری به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی رونمایی  و منتشر خواهد شد .

در این ویژه نامه به معرفی شخصیت علمی فرهنگی و تقریبی ایشان به عنوان عالم برجسته در جهان اسلام در حوزه وحدت اسلامی و نقش برجسته ایشان در ارتقاء جایگاه تشیع در جهان اسلام و سایر ادیان و بیداری اسلامی با بهره گیری از مقالات و مصاحبه با اندیشمندان ایرانی و سایرملل  پرداخته شده است .

نظرات کاربران