درآمدی بر جغرافیا در ایران

فرهنگ و تمدن ایران با شکوه خود طی اعصار مختلف، یکی از تأثیرگذارترین فرهنگ ها در جهان و همواره مورد توجه بوده است. هر چند در سده های گذشته محققان و پژوهشگران داخلی نقش کمتری در مطالعات ایران داشته اند، اما، امروزه تعداد قابل توجهی از اندیشمندان و محققان داخلی در مؤسسات مطالعاتی، انجمن های علمی و مراکز پژوهشی مشغول به فعالیت در این باره می باشند.

در این راستا، موسسه فرهنگی،هنری و انتشارات بین المللی الهدی از سال های گذشته در صدد برآمده است تا در قالب طرحی با عنوان «دانشنامه ایران» مجموعه ای را فراهم آورد تا در آن  موضوعاتی مربوط به دانش ها و معارف ایرانیان دوره باستان تا امروز و نقاط درخشان و جلوه‏های گوناگون ایران در اختیار مخاطبان خارج از کشور قرار گیرد. درآمدی بر جغرافیا در ایران؛  یکی از عناوین این مجموعه است که به جغرافیای ایران، استان ها و مراکز استان، دریاچه ها، کوه ها، جزایر و .... اشاره دارد. این مجموعه بصورت محدود و آزمایشی در معرض دید گروهی از صاحب نظران قرار می گیرد.

نظرات کاربران