چاپ کتاب «زن در اسلام، مسیحیت و یهودیت به زبان انگلیسی»

دکتر «عبدالعظیم محمد» از پژوهشگران مشهور مسلمانِ مقیم کانادا است که مقاله های بسیاری در حوزه اسلام دارد و در این کتاب نیز به یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز، یعنی مسئله زنان پرداخته است.

وی در این کتاب به طور خلاصه به این نکته پرداخته که نگاه اسلام به زن، با توجه به قرآن به هیچ روی با نگاه کتاب مقدس مسیحیان برابر نیست. آنچه امروز در جهان به نام اسلام می شناسیم، رفتار پیروان دین اسلام یا مسلمانان است که می تواند با اصالت دین اسلام متفاوت باشد. بنابراین از روی رفتار پیروان یک دین نمی توان درباره اصالت و عقیده های آن، اظهارنظر قطعی کرد.

در این کتاب دکتر عبدالعظیم محمد اشاره داشته است که اسلام برای زن امروز پیشنهادهایی دارد: وقار، بزرگی، احترام، امنیت در همه جنبه ها و مراحل زندگی از تولد تا مرگ؛ پس چندان عجیب نیست که در کشوری مانند انگلستان، بیشتر کسانی که مسلمان می شوند، زن هستند.

نظرات کاربران