نسخه آزمایشی

رایزنی مدیرعامل موسسه فرهنگی ، هنری و انتشارات بین المللی الهدی با ناشران استان آذربایجان شرقی

ناشران برجسته آذربایجان شرقی ، نویسندگان و فعالان مطبوعاتی حوزه فرهنگ و ادب گردهم آمدند تا با رویکردهای جدید موسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین المللی الهدی و فعالیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه نشر ، مرکز ساماندهی ترجمه و نشر، طرح تاپ و همچنین چگونگی حضور در نشر بین الملل آشنا شوند.

این نشست به منظور هم افزایی و آشنایی با ظرفیت های ناشران استان آذربایجان شرقی و با توجه به ضرورت تمرکززدایی و بهره گیری از فرصت های فرهنگی و علمی به پیشنهاد مدیر نمایشگاه کتاب تبریز ، با حضور ناشران برجسته استانی ، نویسندگان و فعالان مطبوعاتی حوزه فرهنگ و ادب در سالن شهریار تبریز برگزار شد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ، هنری و انتشارات بین المللی الهدی در همین راستا گفت: مؤسسه فرهنگی ، هنری و انتشارات بین المللی الهدی می تواند همکاری بسیار خوبی با ناشران استان در عرصه بین الملل و معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی داشته باشد. یکی از سیاست های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استفاده از ظرفیت های استان ها و بهره گیری از آنها در عرصه فرهنگ بین الملل است. در استان های کشور امکانات ، فرصت ها و ظرفیت های بالایی وجود دارد که باید در جهت معرفی گفتمان انقلاب اسلامی ، فرهنگ ، هنر و تمدن نوین اسلامی در عرصه بین الملل و با هدف گسترش آموزه های اسلامی بهره برد.

نظرات کاربران