نسخه آزمایشی

موانع اخلاقی- اجتماعی تقریب مذاهب اسلامی

کتاب حاضر در نظر دارد به تقریب، نه نگاهی صرفاً فقهی – کلامی، بلکه رویکردی اخلاقی – اجتماعی داشته باشد تا بتواند از این دیدگاه نگارنده، یکی از موانع مهم ودر عین حال قابل رفع در تعامل میان مذاهب ، عدم التزام به اخلاق اسلامی است، از این رو اگر حساب اختلافات فقهی – عقیدتی مذاهب، از حقوق اجتماعی افراد جدا گردد، اختلافات مذهبی مانع رعایت اخلاق اجتماعی و تعامل مسلمانان نخواهد شد، بنابراین مجموعه حاضر، در پی اثبات این ادعا است که پیروان همه مذاهب اسلامی، برخلاف تمام اختلافات و تفاوت هایی که در نگرش های مذهبی خویش دارند، در عین حال می توانند بر طبق معیارهای اخلاقی مشترک، که رسول گرامی اسلام(ص) برایشان به ارمغان آورده و برای تکمیل آن مبعوث شده ، با یکدیگر تعامل داشته باشند.

بدین منظور بخشی از مطالب کتاب با مراجعه به منابع معتبر شیعه و هل سنت گردآوری شده و قسمت هایی از طریق مصاحبه و گفت و گوی حضوری با صاحب نظران برجسته شیعی و سنی در عرصه تقریب انجام گرفته است. در تمام مصاحبه ها، نکته قابل توجه این است که تماتمی اندیشمندان مذاهب اسلامی به اتفاق بر این نظر هستند که مهم ترین مانعی که مسئله تقریب مذاهب اسلامی را با مشکل مواجه ساخته، عدم رعایت اخلاق اجتماعی میان مسلمانان است.

مباحث پایانی گویای این مطلب است که اگر پیروان مذاهب اسلامی یکدیگر را به رسمیت شناخته ، با احترام متقابل به گفت و گوی سازنده بپردازد  واز اصول اعتقادی یکدیگر آگاهی یابند، به یقین با رفع تعصبات نا به جای موجود، دست از نسبت های ناروا و اهانت علیه مقدسات یکدیگر برخواهند داشت و می توانند از شدت موانع اخلاقی تقریب بکاهند.

نظرات کاربران