نسخه آزمایشی

شرکت در ششمین نمایشگاه کتاب بغداد

علاقمندان جهت مشارکت در ششمین نمایشگاه بین اللمللی کتاب بغداد جهت اخذ طلاعات بیشتر می توانند به آدرس سایتwww.bookfairint.com   مراجعه و درخواست ثبت نام خود را به پست الکترونیکی info@bookfairint.com ارسال نمایند.

تلفن های تماس بغداد : دکتر عبدالوهاب الراضی 00964795461882 و احمد الراضی 009647819141219 جهت هماهنگی های بلازم حضورتان ایفاد می گردد.

نظرات کاربران