نسخه آزمایشی

وارطانیان: سرگذشت بزرگترین جاسوس شوروی در ایران

در این کتاب سرگذشت گئورگ وارطانیان یکی از بزرگترین مأموران اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی در مدت 40 سال فعالیت آنها در خارج از کشور بیان شده است.

وارطانیان به همراه همسر خود که او نیز یکی از مأموران اطلاعاتی شوروی است به مدت 10 سال (از سال 1940 تا 1950 میلادی) در ایران اقامت داشته است و توانسته است با تشکیل دادن گروهی به نام «چابک سواران» نقش مهمی در شناسایی و شکار مأموران اطلاعاتی آلمان در ایران در زمان جنگ جهانی دوم ایفا کند. شاید مهمترین اقدام او به همراه اعضای گروهاش، ناکام گذاشتن عملیات مأموران آلمانی برای ترور سران متفقین در مدت اقامت آنها در تهران و در سال 1943 میلادی (1322 شمسی) باشد که در این کتاب با بیانی هیجانانگیز تشریح شده است. این کتاب از زبان روسی به فارسی ترجمه شده و دارای 220 صفحه است.

نظرات کاربران