برگزاری دوره گلستان خوانی در نمایندگی انتشارات بین المللی الهدی در شهر بیشکک - قرقیزستان

برگزاری دوره گلستان خوانی در نمایندگی انتشارات بین المللی الهدی در شهر بیشکک - قرقیزستان

در نمایندگی انتشارات بین المللی الهدی در شهر بیشکک – قرقیزستان دوره گلستان خوانی ، اثر جاودان سعدی شیرازی شاعر و نویسنده بلند آوازه ایران به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قرقیزستان در محل نمایندگی انتشارات بین المللی الهدی در شهر بیشکک برگزار شد. دراین مراسم حدود 15 نفر از دانشجویان، اساتید آموزش زبان فارسی و دوستان ادبیات فارسی شرکت کردند. از اهداف اصلی این برنامه آشنایی  بیشتر دانشجویان با گنجینه هزار ساله فرهنگ و ادبیات فارسی، تقویت درس زبان فارسی، ایجاد انگیزه در کلاس درس، افزایش دامنه لغات در آموزش زبان، یادگیری و فهم عمیق تر زبان فارسی و شناساندن گلستان و درک مضامین ادبی و اخلاقی آن به عنوان مهم ترین کتاب ادبی تعلیمی زبان فارسی می باشد.

شایان ذکر است، دوره گلستان خوانی هر پنجشنبه از ساعت 17:00 لغایت 18:30 در نمایندگی انتشارات بین المللی الهدی در بیشکک برگزار می گردد.

نظرات کاربران