برگزاری هفتمین نشست کمیته هماهنگی و پشتیبانی نمایشگاه های بین المللی کتاب

هفتمین نشست کمیته هماهنگی و پشتیبانی نمایشگاههای بین لمللی کتاب در سال1396 با حضور اعضاء کمیته هماهنگی و پشتیبانی نمایشگاههای بین­المللی کتاب و نمایندگانی از 14 نهاد درمحل سالن جلسات معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل گردید.

هفتمین نشست کمیته هماهنگی و پشتیبانی نمایشگاههای بین لمللی کتاب در سال1396 با حضور اعضاء کمیته هماهنگی و پشتیبانی نمایشگاههای بین­المللی کتاب و نمایندگانی از 14 نهاد درمحل سالن جلسات معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل گردید. اهم مصوبات این جلسه عبارتند از:

مصوبات

1-مقرر شد نهادهای محترم عضو کمیته که قصد مشارکت در نمایشگاه قطررا دارند، میزان مشارکت مالی و مساحت غرفه مورد نیاز خود را همراه با لیست کتابها (طبق فرمت نمایشگاه)و نفراتی که می خواهند به قطر اعزام نمایند را طی نامه ای مکتوب حداکثر تا هشتم آبان ماه به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند. تا تمهیدات مقدمات حضور و افزایش مساحت غرفه جمهوری اسلامی ایران از طریق موسسه نمایشگاه ها صورت پذیرد.

2-مقرر شد جناب آقای مهریزی همکار محترمشان را که در تدوین اساسنامه کمیته نقش داشته اند را به منظور تبیین راهکارهایی برای تامین منابع مالی  مورد نیاز برای پیگیری اهداف کمیته به جلسه دعوت نمایند.

3- کارگروه محتوایی طرح جامعی را تدوین کند تا خدمت وزیر محترم، ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ریاست محترم کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شود تا برای ظرفیت سازی، اعتماد سازی و پشتوانه سازی برای سال97 برنامه ها و اقدامات کمیته زمینه های لازم را فراهم نماید و یکی از اعضا محترم کمیته مسئولیت پیگیری تدوین این طرح را به عهده بگیرد و سایر اعضا هم کمک کنند تا حداکثر ظرف دو ماه آینده این طرح آماده و برای مبادی که بیان شد ارسال شود.

4-با توجه به اینکه دفتر طرح و برنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام نموده است که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هیچ منبعی برای تامین منابع مالی لازم برای امر نمایشگاه ها در اختیار ندارد و این گونه اعتبارات باید از محل اعتبارات دستگاه های تخصصی مربوطه از جمله موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور پیش بینی و تخصیص بیابد مقررگردید برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در این خصوص، اعضا کمیته در جلسه ای مختص به این موضوع با همکاری  جناب آقای دکتر شهرام نیا و اعضاء محترم کمیته در خصوص نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز و در راستای سیاستهای هم افزایی برای پیشبرد اهداف و برنامه های کمیته به جمع بندی و نتیجه لازم برسند.

 


 

 

نظرات کاربران