نسخه آزمایشی

تجدید چاپ کتابی با ترجمه احمد آرام پس از 25 سال

کتاب «فلسفه علم کلام» نوشته هری اوسترین ولفسن از معتبرترین آثار کلامی که الهدی آن را 25 سال قبل با ترجمه دقیق احمد آرام منتشر کرده بود، بار دیگر توسط این موسسه به دست چاپ سپرده می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین المللی الهدی، کتاب «فلسفه علم کلام» به قلم ه‍ری اوس‍ت‍ری‍ن ول‍ف‍س‍ن و با ت‍رج‍م‍ه مرحوم اح‍م‍د آرام که از آثار مرجع در علم کلام و به عنوان یکی از معتبرترین منابع تحقیقی و دانشگاهی در این خصوص شناخته شده است، برای دومین بار منتشر می شود.

در ابتدای فصل اول این کتاب می خوانیم: «اصطلاح کلام، که از لحاظ لفظی به معنی «سخن» یا «واژه» است در ترجمه های عربی آثار فلسفی یونانی، به عنوان معادل عربی لفظ یونانی لُو گُوس در معانی مختلف آن: «کلمه» و «عقل» و «دلیل» به کار رفته است. این اصطلاح همچنین در ترجمه های عربی آثار یونانی به معنی هر شاخه خاص از علم، و لفظ مُتَکَلِّمون (مفرد آن: متکلم)، برای اشاره کردن به استادان یا نمایندگان هر شعبه خاص از علم آمده است.»

در بخش پایانی «فلسفه علم کلام» نیز اینطور آمده است: «بنابراین کلام به آن گونه از فلسفه جدید، یعنی فلسفه کتاب آسمانی تعلق دارد که پس از ساخته شدن به دست فیلو، در روایت های گوناگون به شکوفایی خود ادامه داده است.»

این اثر ارزشمند که سال هاست کمیاب و نایاب شده، برای نخستین بار در سال 1368توسط انتشارات بین المللی الهدی منتشر و پس از 25 سال برای دومین بار در حجم احتمالی 715 صفحه وارد بازار کتاب می شود.

نظرات کاربران