ترجمه و چاپ " اقلیم خاطرات" به زبان ترکی استانبولی

ترجمه کتاب اقلیم خاطرات با زبان و نثری ساده و روان و صمیمی و نکته پردازانه و حتی طنزآمیز،  که توسط اقای میرزا رسول اسماعیلزاده دوزال انجام شده است از تازه های انتشارات بین المللی الهدی می باشد.

 نقطه قوت کتاب عکس ها و نامه ها و اسنادی است که به نظر می رسد تا کنون در کتاب دیگری امکان انتشار پیدا نکرده است.یکدستی کتاب هم از نحوه چینش و تنظیم عکس هاو سند ها که در لابلای مطلب کار شده و نه انتهای کتاب،هویداست. این گونه خواننده همزمان باخواندن خاطرات عکس و اسناد مربوط به همان خاطره را در همان صفحات یا ذیل و روبروی آن می بیند و به درکی دقیق و عمیق تر از تحولات زندگی بانو طباطبایی می رسد.

"اقلیم خاطرات" در هشت فصل تدوین شده است. این کتاب به صورت نفیس برای عرضه در بازارهای بین المللی در تیراژ 1000 چاپ شده است.

اقلیم خاطرات(خاطرات دکتر فاطمه طباطبایی،همسر سید احمدخمینی)/نویسنده:دکر فاطمه طباطبایی/ ناشر انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول 1395/ 694 ص

نظرات کاربران