میثاق سیاسی سند

میثاق سیاسی سند

افراط­گرایی قومی و مذهبی در پاکستان

نوشته: محمدصالح کورجو

قیمت 14000 تومان

به لحاظ تاریخی نام هند برگرفته از ایندوس است. ایندوس نامی است که اروپائیان به رودخانه­ای که در پاکستان سند نامیده می­شود داده­اند. قلمرو منطقه­ای که به عنوان سند شناخته شده است و در دوران باستان سندودس نامیده می­شود، در امتداد ایندوس و شاخه آن قرار دارد که از دریای عرب تا جنوب کشمیر در شمال، امتداد یافته است.

رودخانه، یک عامل اتحاد، یک عنصر ساختاری و یک سرچشمه تعامل برای مردمی است که در قلمرو ایندوس ساکن هستند. همچنین گذر گاهی به سوی دریا، در اختیار مردم قرار می­دهد و موجب زایش فرهنگ سندی است که به رغم تنوع محلی، دارای یک محور مشترک پیوند دهنده می­باشد.

بهترین مثال برای این موضوع، ریشه مشترک زبان­های محلی یعنی، سندی، سرائیکی، پنجابی و هندکو است که در سرتا سر سرزمین ایندوس به آنها تکلم می­شده است. همه این زبانها به رغم تفاوتهای متعدد در ریشه­های قومی و تجربه­های تاریخی مربوط به مناطق و مردم ساکن در امتداد ایندوس، دارای واژگان و پیوندهای مشترکی هستند که موجب پایداری و دوام آنها شده است.

نظرات کاربران