نسخه آزمایشی

مساجد استرالیا

مساجد استرالیا

رایزنی فرهنگی سفارت ج.ا.ایران در استرالیا

قیمت 14000 تومان

افغان­ها پایه­گذاران مسجد در استرالیا به شمار می­آیند. تا قبل از ورود شتربانان افغان، هیچ اثری از سازمان­های اسلامی وجود نداشت و به عبارت دیگر اسلام هیچ نمود ظاهری نداشت. اولین مساجد استرالیا به دست افغان­ها بنا گردید. مساجد بسیاری در شهرهای افغان ساخته شد و به سرعت به کانون گردهمایی جوامع افغانی تبدیل گردید.

از آنجا که شتربانان افغان بیشتر عمر خود را در جاده­ها و صحراها سپری می­کردند، هر کجا که درخت یا چشمه­ای یافت می­شد را به مکانی مقدس برای برگزاری نماز تبدیل می­نمودند. افغان­ها افرادی متدین و دیندار بودند و در هر محلی که سکنی
می­گزیدند نیز مبادرت به ساخت مسجد می­نمودند.

از این مساجد می­توان به عنوان اولین و ساده­ترین مساجد استرالیا یاد نمود. این مساجد صحرایی (مساجد در مناطق غیرشهری) نمونه­های بارزی از اماکن مخصوص راز و نیاز اسلامی در استرالیا می­باشند. اگر چه بسیاری از این مساجد از بین رفته و تنها عکس­هایی از آن­ها به یادگار مانده است، اما دو مسجد فلزی در «بروکن هیل» توسط مسئولین بازسازی گردیده و از جاذبه­های توریستی این شهر به شمار می­آیند.

نظرات کاربران