نشست تخصصی «بررسی وضعیت ترجمه آثار ایرانی به زبان عربی» و رونمایی از کتاب های «تاریخ ادب فارسی» (تمیم داری)، گزیده تاریخ ایران (رضا شعبانی) و تاریخ هنر ایران (آیت اللهی)

چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1395ساعت 13:30 تا 16:45

سخنرانان :سیدعلی موسوی زاده مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد  سازمان و وابسته فرهنگی پیشین ایران در سوریه، موسی بیدج، شاعر، نویسنده و مترجم حوزه ادبیات عرب و همچنین محمدرضا زائری، مدیرعامل مجتمع فرهنگی سرچشمه و فعال فرهنگی

آقای بیدج به عنوان سخنران آغازین این جلسه، اشاره کوتاهی به وضعیت فرهنگی کشورهای عربی و اقبال این کشورها به ادبیات فارسی داشت و گفت: نه تنها بعد از تحولات اخیر، همواره جهان عرب و به خصوص جامعه فرهنگی عرب خواستار فرهنگ، هنر و ادبیات ایران بوده است. این وضعیت به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی و جغرافیایی بین دو فرهنگ و تمدن است که به نوعی آمیختگی بین ایرانیان و اعراب منجر شده است. وی افزود: ادبیات ما جهانی است، در دهه 40 استادهای ادبیات ما همه عربی دان بودند ولی امروزه استادهای دانشگاه در زبان فارسی، عربی نمی دانند. ما مشکلی به نام حلقه وصل داریم که باید دوباره اتصال ایجاد شود.

این شاعر سخنان خود را اینگونه ادامه داد: اعراب به ادبیات و فرهنگ ما علاقمند هستند. من در بیش از 15 کشور عربی حضور داشته ام و در تمامی آنها در محافل دانشگاهی، سمینارها، تجمعات فرهنگی و ادبی بوده ام و بیشترین سؤالی که از من کرده اند، درباره فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی بوده است.

آقای موسوی زاده نیز با اشاره به مواردی که بدلیل دردسترس نبودن منابع به زبان عربی مولفان عرب زبان مجبور به استفاده از منابع به سایر زبان ها که بعضا اطلاعات غلطی را نیز داشته، شده اند وهمین موضوع سبب شد تا فکر ترجمه این 3 کتاب شکل بگیرد و کتاب ها با ترجمه افرادیکه در رشته زبان و ادبیات فارسی تسلط داشته و تحصیل نمودند انجام پذیرفت .

آقای زائری نیز با اشاره به دوران حضورش در لبنان موانع و مشکلات ترجمه آثار به زبان عربی را برشمرده و ترجمه این آثار را بسیار ارزشمند تلقی کرد. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دیپلماسی فرهنگی ایران و کشورهای عرب و با هم گره خورده است گفت: با بیشتر ش دن هجمه تهدیدات و خطرات علیه ایران، تنها ظرفیت موجود، حوزه های غیرسیاسی است. در شرایطی که امکان اثرگذاری در حوزه سیاسی را نداریم از طریق فعالیت های فرهنگی نظیر نمایشگاه های کتاب می توانیم وارد شویم.

نشست با رونمایی ازکتاب های مورد اشاره توسط مدرعامل موسسه به اتمام رسید.

نظرات کاربران