نسخه آزمایشی

آثار چاپ شده ی الهدی به زبان ترکی استانبولی به عنوان تنها مهمان خارجی نمایشگاه بین المللی کتاب آنکارا به نمایش در آمد.

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب در آنکارا و مجتمع نمایشگاهی کنگراسیون از 8 لغایت 17 ژانویه 2016(18-28 دی 1394) دائر شد و انتشاراتی های مختلف و نویسندگان و مولفان و ناشران  برای عرضه آثار و کتابهای تازه منتشره از شهرهای مختلف ترکیه در این رویداد فرهنگی حضور داشتند.

ایران در  این نمایشگاه به عنوان تنها مهمان خارجی حضور داشت.

الهدی با ارسال کتابهایی به زبان ترکی استانبولی و انگلیسی که بیشتر با موضوعات مذهبی، ادبی بود در این نمایشگاه مشارکت نمود.آثار ارسالی از فارسی به ترکی ترجمه شده و در بردارنده ی آثار امام خمینی (ره)، انجمن شاعران ایران و آثار قرانی بود.

نمایشگاه در طول برگزاری با استقبال خوب محققان ، اساتید ، دانشگاه ها ، دانشجویان و دانش آموزان و معلمین و عموم مردم مواجه شد و غرفه رایزنی فرهنگی  عمدتا با کتابهای  الهدی و  جامعه  مورد توجه استقبال کنندگان بود. اظهار نظر کارشناسان فرهنگی کشورمان در آنکارا حکایت از آن دراد که نهایتاً با توجه به فرصت ده روزه و استقبال از این نمایشگاه و نمایشگاه های مشابه درترکیه و نظر به اهمیت استراتژیک ترکیه ؛  ضرورت دارد ، در خصوص ترجمه آثار از منابع فارسی به ترکی و حضور قوی وسازماندهی شده در این نمایشگاه ها حداکثر بهره برداری بعمل آید .

حمایت از ترجمه و چاپ و انتشار آثار فارسی در قالب طرح TOP , و برگزرای نشستی با حضور مدیر کل کتاب وزارت فرهنگ و مسئول حوزه طرح تداد (حمایت از ترجمه آثار ترکی به زبان های دیگر ) را ه را برای  همکاری دو کشور در زمینه ترجمه معکوس و  همکاری های بیشتر در آینده هموارتر نمود. پیشنهادهای رایزنی محترم در ترکیه به عنوان نماینده ی نشر و فرهنگ ایران در خصوص مشارکت مفید و موثر در سالهای آتی به شرح زیر می باشد:

  1. ارائه چاپ های نفیس قرآن خصوصا با ترجمه ترکی استانبولی و آثار کلاسیک حافظ ، مثنوی ، بوستان و گلستان و .. .. نیز قابل عرضه می باشد .
  2. ارائه نرم افزارهای چند رسانه ای فیلم ، موسیقی و کتاب های  دیجیتال ؛ خصوصا فیلم ها با زیر نویس ترکی و موسیقی ترکی ایرانی  در این نمایشگاه قابل عرضه می باشد که جای آن خالی است .
  3. امکان برگزاری 2 تا 3 نشست در خصوص معرفی ادبیات کلاسیک و معاصر ایران و یا موضوعات مرتبط با ایران و کتاب های چاپ شده وجود دارد .
  4. ضرورت حضور نشریات منتشره به زبان ترکی از ایران

نظرات کاربران