«جریان شناسی گروه های سلفی، جهادی و تکفیری»

مؤلف: عبدالله علی بخشی

زبان: فارسی

سال انتشار: 1394

تیراژ: 500

قیمت: 160000 ریال

قطع: رقعی

 

 

این کتاب که باتوجه به بحران بین المللی و فراگیر ناشی از گسترش خشونت گروه های تروریستی در خاورمیانه و شمال آفریقا تدوین شده است، بصورت تاریخی و تحلیلی، خاستگاه ها و عوامل گسترش گروه های تروریستی در این منطقه را مورد بررسی قرار می دهد.

کتاب «جریان شناسی گروه های سلفی، جهادی و تکفیری» که در سه فصل تدوین شده است؛ در فصل اول، زمینه های شکل گیری سلفیت، زادگاه و خاستگاه جریان های سلفی، مفهوم شناسی سلفیت، اصول و مبانی مشترک گروه ها و شخصیت های سلفی و عوامل گوناگونی سلفی گری را مورد بحث قرار می دهد. در فصل دوم، انواع جریان ها و گرایش های مختلف سلفی از سلفیت تبلیغی تا دیوبندی و اخوانی و جهادی را معرفی کرده است و در فصل سوم با عنوان شکل گیری گروه های تکفیری، به نقش بحران های سوریه و عراق در شکل گیری این گروه ها و همچنین واکاوی ابزارهای تبلیغی گروه هایی همچون داعش و جبهه النصره می پردازد.

به اعتقاد نویسنده آنچه امروز به عنوان جریان ها و گروه های تکفیری شکل گرفته، از یک فرآیند سیاسی و تاریخی برآمده است که بدون شناخت سابقه تاریخی و لایه های پنهان آن نمی توان وضعیت فعلی و آینده این جریان را شناخت و راهکاری مطمئن برای مقابله و یا مهار آن ترسیم کرد. نویسنده در مقدمه این کتاب از بین رفتن خلافت اسلامی و به دنبال آن هجوم گسترده و همه جانبه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قدرت های استعماری را عامل از بین رفتن هویت اسلامی اهل سنت، تاراج سرمایه های مادی و معنوی کشورهای اسلامی و از بین رفتن عزت و عظمت مسلمانان بیان می کند که در نتیجه، رشد و گسترش فقر، تهاجم فرهنگی غرب و عقب ماندگی مسلمانان را در پی داشت. متفکران و اندیشمندان کشورهای اسلامی در راستای برون رفت از وضعیت خفتباری که بر کشورهای اسلامی و مسلمانان حاکم شده بود، نظریه ها و راهکارهای متفاوتی ارائه کردند.

برخی از سیاستمداران اسلامی غربگرا، نظریه فراگیری فرهنگ و تمدن غرب را مطرح کردند، برخی نظریه هضم در فرهنگ غرب و سرتاپا غربی شدن و عده ای دیگر از اندیشمندان و متفکران مذهبی اهل سنت با یادآوری دوران طلایی صدر اسلام و مقایسه آن با وضعیت فلاکتبار کنونی مسلمانان، شعار بازگشت و احیای دوران سلف را مطرح ساختند و تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی و رسیدن به عزت و عظمت دیرینه را بازگشت به دوران سلف صالح اعلام کردند. نظریه بازگشت به دوران سلف، به سرعت مورد استقبال عده ای از جوانان پرشور و انقلابی کشورهای اسلامی واقع شد و به دنبال آن ده ها جنبش، سازمان و گروه سلفی در کشورهای مختلف شکل گرفت.

نظرات کاربران