نسخه آزمایشی

«اندیشه ورزان»

مولف : علی اصغر سید آبادی
مترجم : شاهین عربزاده اصل

زبان: فارسی، انگلیسی
تهیه کننده: اداره کل امور اجتماعی و ایرانیان خارج از کشور
نوبت چاپ: اول 1386 
ناشر: انتشارات بین المللی الهدی
تیراژ: 3000 نسخه

 

فرهنگ و تمدن غنی، پویا و سرشار ایران زمین، مرهون عشق، اندیشه و تلاشهای انسانهایی است که آرمانشان سربلندی و پیشرفت جامعه و خدمت به هموطنان و همنوعان خود بوده است. میراث ارزشمند و پرافتخار آنان از گذشته های دور تا عصر حاضر، پشتوانه ای عظیم برای نسلهای آینده این سرزمین خواهد بود تا همچنان نام ایران، جاودان و سرفراز بر تارک تاریخ بشری بدرخشد.

در مجموعه اندیشه ورزان سعی شده است با گردآوری و نشر زندگینامه، دستاوردها و افتخارات مفاخر علمی و فرهنگی ایران بصورت روایی و داستانی موجبات شناخت بهتر و عمیقتر هموطنان را با میراثهای گرانقدر فرهنگ و تمدن ایران زمین فراهم آوریم. باشد تا نام و یاد ایشان چراغ راه پویندگان امروز قرار گیرد.

این مجموعه به زندگی مفاخری چون پرفسور حسابی، علامه جعفری، پروین اعتصامی و شهید چمران می پردازد.

نظرات کاربران