«گرگ سفید»

قهرمان این قصه بر عکس قصه ی قدیمی ِ شنگول و منگول و حبه ی انگور، گرگ است. گرگی که به تولد این سه بره دعوت می شود. او دیگر آن گرگ سابق ِ خشن قصه های قدیمی نیست.

از او دلجویی می شود تا برای فراموش کردن گذشته به مهمانی بره ها برود . از ویژگی های این کتاب این است که شخصیت های دیگر داستان های کودکان ایرانی و خارجی مانند کدویِ قلقله زن، پدر ژپتو، چوپان دروغگو، شنل قرمزی نیز در آن ایفای نقش می کنند. 

 

نظرات کاربران