نسخه آزمایشی

طرح کلی اندیشه در قرآن (آلمانی)

تالیف: آیت الله سید علی خامنه ای

مترجم: الهام راستی

سال انتشار: 1379

زبان: آلمانی

 

 

این کتاب قصد دارد اصول و مبانی دین مبین اسلام را براساس آیات قرآن کریم به مخاطبان آلمانی زبان معرفی کند. برهمین اساس کتاب به چهاربخش تقسیم شده است . دربخش اول ایمان با استناد به آیات قرآن مجید تعریف وتبیین شده است. بخش دوم در باره توحید و یکتاپرستی است .دراین بخش ابتدا توحید از دیدگاه جهان بینی اسلامی و اطاعت و بندگی خداوند متعال تشریح شده و درپایان آثارروانی توحید ذکرشده است.بخش سوم درباره نبوت درپرتو آیات قرآنی است. دراین بخش اهداف نبوت، چگونگی دعوت مردم به دین و مخالفت باآن بیان شده است بخش چهارم و پایانی نیز درباره ولایت وچگونگی رابطه مردم باحاکمان درجامعه اسلامی است.

نظرات کاربران