نسخه آزمایشی

سیری در سیره نبوی (آلمانی)

تالیف: مرتضی مطهری

مترجم: کمالیان

سال انتشار: 1376

زبان: آلمانی

 

 

 

زندگینامه امامان شیعه دراین کتاب به صورت مختصرو کوتاه بیان شده است تا مخاطبان بتوانند بابرخی از سجایای اخلاقی و سیره عملی آنان آشناشوندو روش زندگی امامان را الگوی خودقراردهند. دراین کتاب زندگینامه امام علی (ع)، امام حسن(ع)، امام حسین(ع)،امام سجاد(ع)، امام صادق (ع)، امام موسی کاظم(ع)، امام رضا(ع)، امام حسن عسگری و امام زمان مهدی موعود بیان شده است. درابتدای کتاب بحث کوتاهی درباره موضوع «تقیه» نیز ارائه شده است .

نظرات کاربران