تعلیم و تربیت در اسلام (آلمانی)

مؤلف: ابراهیم امینی

مترجم: کمالیان

زبان: آلمانی

سال انتشار: 1376

تعداد صفحه: 348

 

 

تعلیم و تربیت در اسلام از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و پیامبر گرامی اسلام در یکی از سخنان خود، هدف از بعثت خویش را کامل کردن مکارم اخلاقی بیان فرموده­اند. این کتاب که به قلم یکی از دانشمندان برجسته مسلمان است، اصول اخلاقی و تربیتی اسلام را با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث معصومین بیان می­کند تا باعمل به آنها خود و جامعه اصلاح شود.

 

نظرات کاربران