نسخه آزمایشی

شناخت اسلام (آلمانی)

مؤلفان: شهید دکتر بهشتی، شهید دکتر باهنر، دکتر غفوری

تعداد صفحات: 296

سال انتشار: 1376 

 

 

انسان همواره در جستجوی فلسفه زندگی و هدف آن بوده است . او همواره در پی این بوده که چگونه باید زندگی کند و برای چه زندگی کند. دراین کتاب تلاش شده است در پرتو تعالیم قرآنی پاسخ های دین مبین اسلام به این پرسش­های بنیادین پاسخ گفته شودو اسلام واقعی براساس منابع اصیل و دقیق علمی به مخاطبان معرفی شود.

دراین کتاب ابتدا مبدا آفرینش ، نشانه های خدا، توحید درقرآن ، اسماء وصفات خدا و جهان بین الهی توضیح داده شده است . در بخش بعدی بعثت پیامبران و نقش وحی در زندگی بشر مورد بررسی قرارگرفته است. عدالت و گستره آن دراسلام ، انسان از دیدگاه قرآن، تاریخ در بینش اسلامی، خودسازی، خانواده، عدالت اجتماعی واقتصاد اسلامی بخش­های بعدی کتاب را تشکیل می دهند. 

نظرات کاربران