نسخه آزمایشی

منهج الفقه الاسلامی (انگلیسی)

نویسنده: سید هاشم موسوی

زبان: انگلیسی

سال چاپ:1997

تعداد صفحه: 205

 

 

فقه به معنی مجموعه قواعد و مقررات اسلامی حاکم بر شؤون مختلف زندگی همانند عبادات، تجارب و کسب و کار است. در این کتاب ابتدا امضای فقه و منابع آن در دین اسلام تعریف شده و پس از آن برخی از اصول فقهی همانند اصل طهارت، اصل فراغ، لاضرر و لاضرار، استصحاب و شرایط آنها بیان شده است. بیان برخی احکام در عبادات و مقدمات آنها مانند وضو، غسل، تیمم مطالب بخش بعدی را تشکیل  می دهد.

نظرات کاربران