مناسک حج (انگلیسی)

نویسنده: آیت الله سید علی خامنه ای

زبان: انگلیسی

سال چاپ:1376

تعداد صفحه: 162

 

 

این کتاب در سه بخش تنظیم شده و در آن فتاوی مقام معظم رهبری درباره احکام و مناسک حج گردآوری و به زبان انگلیسی ترجمه شده است. در بخش اول احکام مربوط به واجب شدن حج بر مستطیع، احکام استطاعت در اسلام، نیابت در حج، انواع عمره، اقسام حج عمره مفرده و حج تمتع بیان شده است. بخش دوم کتاب مناسک عمره تمتع را بیان می کند و بخش سوم مناسک تمتع را تشریح کرده است. 

نظرات کاربران