قادیانیه (انگلیسی)

مترجم: موژان جلالی

زبان: انگلیسی

سال چاپ:1997

تعداد صفحه: 70

 

 

 

در جهان اسلام فرقه ها و مذاهب گوناگونی وجود دارد که برخی از آنها از تعالیم اسلامی حقیقی فاصله گرفته اند. این کتاب تلاش می کند ابتدا پیشینه تاریخی و مبانی فکری فرقه قادیانیه (احمدیه) را بیان کند. سپس موضع این فرقه در قبال مسئله کشمیر بررسی شده است. بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قادیانیه در پاکستان بخش بعدی کتاب را تشکیل می دهد. پراکندگی جمعیتی فرقه قادیانیه در پاکستان و حوزه های نفوذ این فرقه بخش پایانی کتاب را تشکیل می دهد.

نظرات کاربران