دیدگاه های فرهنگی رهبر انقلاب اسلامی ایران (انگلیسی)

تهیه کننده: دفتر مطالعات انقلاب اسلامی سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی

مترجم: صدرالدین موسوی

زبان: انگلیسی

سال چاپ:1378

تعداد صفحه: 249

 

 

این کتاب که شامل مجموعه سخنرانی های حضرت آیت الله خامنه ای می باشد با هدف آشنایی مخاطبان خارجی با دیدگاه های فرهنگی رهبر انقلاب اسلامی ایران گردآوری و تدوین شده است. کتاب شامل هشت فصل می باشد و هر فصل به موضوعات فرعی دیگری تقسیم شده است. فصل اول درباره فرهنگ و موضوعات فرهنگی است که شامل تعریف فرهنگ، اهمیت فرهنگ، مبانی فرهنگ ملی و تهاجم فرهنگی است. فصل دوم درباره فرهنگ اسلامی است و در آن تربیت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، حج ابراهیمی، اعیاد اسلامی (مبعث، غدیر، فطر) و انتظار و مهدویت مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم درباره فرهنگ انقلاب اسلامی و مبانی آن است. فصل چهارم درباره هنر و انواع آن (موسیقی، تئاتر، سینما، رمان) است. فصل پنجم شامل مجموعه سخنرانی هایی درباره زبان و ادبیات فارسی است. فصل ششم نیز درباره تبلیغات و رسانه های جمعی می باشد. فصل هفتم نیز درباره وضعیت زنان در ایران، زن و فرهنگ اسلامی، حجاب، الگوی زن مسلمان و نقش زن در انقلاب اسلامی است. فصل هشتم و پایانی نیز درباره دانش و دانشمندان در ایران است.

نظرات کاربران