نسخه آزمایشی

حلال و حرام در اسلام (انگلیسی)

نویسنده: شیخ یوسف قرضاوی

حاشیه: علامه محمد تقی جعفری

زبان: انگلیسی

ترجمه: عباس جواد صفی

سال انتشار: 1998

 

 

این کتاب نوشته یکی از علمای بزرگ اهل سنت، شیخ یوسف قرضاوی، است که علامه محمد تقی جعفری حاشیه و تعلیقاتی بر آن نگاشته¬اند و یکی از کتاب¬های مهم فقهی است.

در بخش اول کتاب اصول یازده گانه درباره حلال و حرام در فقه اسلام بیان شده است. بخش دوم به بیان موارد حلال و حرام در اطعمه و اشربه، داروها، لباس، کسب و تجارت اختصاص دارد. در بخش سوم احکام مربوط به ازدواج، خانواده و طلاق بیان شده است. در بخش پایانی نیز احکام مربوط به سرگرمی¬های و اوقات فراغت و نیز احکام امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

نظرات کاربران