نسخه آزمایشی

جهاد(انگلیسی)

نویسنده: مرتضی مطهری

مترجم: محمد سیدمان توحیدی

زبان: انگلیسی

سال چاپ: 1379

تعداد صفحه: 127

 

 

 

جهاد یکی از مفاهیم قرآنی است که در آیه ۲۹ سوره توبه به آن اشاره شده است. در این کتاب نویسنده تلاش می کند جوانب مختلف این مفهوم، مستندات قرآنی آن و کاربردهای آن در جامعه را بیان کند. برهمین اساس کتاب به چهار فصل تقسیم شده است. در فصل اول فلسفه و اهداف جهاد بیان شده است. در این فصل با استناد به آیات قرآن و تعالیم اسلامی شرایط آغاز جهاد و نبرد مورد اشاره قرار گرفته است. فصل دوم مستندات قرآنی درباره جهاد و دفاع از مظلوم بررسی شده است. در فصل سوم ماهیت جهاد که همان دفاع است بیان شده و انواع دفاع مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم و پایانی مسئله ناسخ و منسوخ، دفاع از ارزش های انسانی، آزادی اندیشه و مفهوم جزیه بیان شده است. 

نظرات کاربران