چین در آیینه فرهنگ

تهیه کننده: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  مرکز مطالعات فرهنگی  بین المللی
نوبت چاپ: اول، 1388 ه.ش
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 65000 ریال

 

 

امروزه سهم و نقش برجسته و حیاتی قدرت اقتصادی کشور بزرگ چین برکسی پوشیده نیست. این کشور با اتخاذ سیاست درب های باز و مدیریتی مدبرانه رشد و توسعه حیرت انگیزی را تجربه می کند. توجه و تمایل به بازار، برون نگری و سرمایه گذری مشترک از عوامل موفقیت این کشور است. کتاب حاضر جلد نخست از مجموعه مقالات چین در آیینه فرهنگ است. این مقالات با موضوعات فرهنگی، مذهبی، اعتقادی و اسلام و مسلمانان درباره کشور چین به چاپ رسیده و در سه بخش چین در حال حاضر، اندیشه ها و مذهب ها، و مسلمانان تنظیم شده است. از جمله عناوین مقالات می توان به مواردی نظیر مهاجران چینی، یهودیان چینی و طریقه های دین اسلام در چین اشاره کرد.

نظرات کاربران