«بررسی نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران "مسئله ها و تضادها" »

نویسندگان: سید حامد عظیمی

سال چاپ: 1394

نوبت چاپ: اول

زبان: روسی

قطع: وزیری

 

بررسی مبانی نظری نظام لیبرال دموکراسی و مقایسه آن با نظام سیاسی در اسلام و تبیین وجوه افتراق و اشتراک آن ها، معرفی نظام های انتخاباتی رایج در دنیا، سیر مراحل تکوین مشروطه خواهی، و نظام انتخابات در ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تشریح فرآیندهای انتخاباتی در قانون اساسی و دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، چالش ها و آسیب های نظام انتخاباتی موجود و ضرورت انجام اصلاحات لازم از جمله ی مباحث محوری در این مجموعه است.

 

نظرات کاربران