نسخه آزمایشی

«جامعه و فرهنگ سیرالئون»

 

نویسنده: امیر بهرام عرب احمدی

تعداد جلد: 1

سال چاپ: 1393

نوبت چاپ: اول

زبان: فارسی

قطع: رقعی

شمارگان: 500

 

 

شاید در عصر حاضر، هیچ موضوعی را نتوان یافت که همانند مطالعات مربوط به فرهنگ کشورها، جهان بینی ما را نسبت به محیط فرهنگی جهان عمق بخشد. مطالعات فرهنگی تنها یک دانش و یادگیری معمولی در یک موضوع عادی نیست. این دانش بر نگرش های قبلی ما اثر می گذارد، پیشداوری ها و عقاید شکل گرفته ما را به جدال اندیشه می کشاند و ما را با گونه گونی پدیده های فرهنگی آشتی می دهد. در پایان، به ما می آموزد که فرهنگ ها و انسان ها می توانند از ما باشند و در عین حال با هم همزیستی مسالت آمیز داشته باشند.

کتاب حاضر با عنوان جامعه و فرهنگ اریتره در دوازده فصل زیر به معرفی جنبه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه سیرالئون می پردازد:

 • کلیات
 • تاریخ
 • جامعه
 • سیاست و حکومت
 • فرهنگ
 • ادیان و مذاهب
 • فرهنگ عامه
 • زبان و ادبیات
 • هنر
 • نظام آموزشی
 • رسانه و وسایل ارتباط جمعی
 • اوابط با جمهوری اسلامی ایران

نظرات کاربران