نسخه آزمایشی

درباره نمایندگی الهدی در تاجیکستان

بر اساس تفاهم نامه معاون وقت وزارت فرهنگ تاجیکستان با موسسه بین المللی الهدی در سال 1385، نمایندگی این موسسه در شهر دوشنبه کشور تاجیکستان فعالیت مجدد خود را از سر گرفت و فروشگاه این نمایندگی در سال 1386 در «تاجیک کتاب» که محلی است در وزارت فرهنگ این کشور، افتتاح شد.

در این فروشگاه کتب فارسی با موضوعات آموزش زبان و ادبیات فارسی، داستان و ادبیات معاصر، کودک و نوجوان
و ... توزیع می شود و به تازگی نیز شعبه دوم از این فروشگاه در شهر دوشنبه تاجیکستان افتتاح شده است.

نظرات کاربران