«اطلس شیعه»

 

نویسنده: رسول جعفریان

مترجم: نصیر کعبی، سیف علی

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1391

زبان: عربی

تعداد صفحه: 6154

تعداد جلد: 1

قیمت: 1600000 ریال

قطع: رحلی کوچک

 

 

«اطلس شیعه» اثری تألیفی - پژوهشی است که با ارائه تصویری جغرافیاییتاریخی، آغاز تا امروز شیعه در طول تاریخ اسلام را مرور کرده است. این کتاب از تعریف و تاریخ شیعه در قرن اول، آغاز شده و پس از آن دوره به دوره همراه با تقسیم بندی حوزه های جغرافیایی جهان اسلام، تاریخ شیعه را مورد بحث قرار داده است.

در این کتاب، تشیع به معنای وسیع آن مورد توجه بوده و اخبار اسماعیلیه، زیدیه و علویان نیز درج شده است. فصل های اول و دوم «اطلس شیعه» به تعریف شیعه، فرقه های آن، زندگی امامان معصوم و همچنین ارایه نقشه درباره زندگی هر امام میپردازند.

تبیین تشیع در شهرها و معرفی دولت های شیعه در ایران از حکومت آل بویه، اسماعیلیه، ایلخانان، سربداران، مرعشیان، صفویان، قاجار تا انقلاب اسلامی، محتوای فصل های سوم و چهارم این کتاب را شکل داده اند.

فصل های پنجم تا دوازدهم «اطلس شیعه» با محوریت معرفی سیر تطور تشیع در کشورهای تشیع در عراق، جزیرة العرب، شامات، آفریقا، شبه قاره و افغانستان، قفقاز و ترکیه، اروپا و  آمریکا تدوین شده اند.

نظرات کاربران