«فلسفه دین»

 

نویسنده: جان هیک

مترجم: بهزاد سالکی

نوبت چاپ: چهارم

سال انتشار: 1390

زبان: فارسی

تعداد صفحه: 324

تعداد جلد: 1

قیمت: 90000 ریال

قطع: رقعی

شمارگان: 3000

 

فلسفه دین امروزه یکی از فعال ترین حوزه های پژوهش فلسفی است. فلسفه دین مفاهیم و نظام های اعتقادی دینی و نیز پدیدارهای اصلی تجربه دینی و آیین های عبادی و اندیشه ای را که این نظام های عقیدتی بر آن مبتنی هستند را مورد مطالعه قرار می دهد. فلسفه دین می کوشد به تحلیل مفاهیمی همانند خدا، تکلیف اخلاقی، رستگاری، عبادت، خلقت، حیات ابدی و نظایر آنها بپردازد.

نویسنده در این کتاب ابتدا بحث خود را درباره مفهوم خدا بر دیدگاه مسیحی ـ یهودی متمرکز کرده است و پرسش اصلی در این فصل این بوده که آیا روش های فلسفی این دوران قابلیت اطلاق بر سایر سنن دینی کاملاً متفاوت را دارند یا خیر. در فصل دوم با عنوان «دلایل اعتقاد به وجود خدا» مهم ترین براهین فلسفی که برای توجیه اعتقاد به واقعیت داشتن خداوند ارائه شده، بررسی گردیده است. اما در فصل سوم نویسنده دلایل عدم اعتقاد به وجود خدا را که ملحدان ارائه کرده اند، بررسی کرده است. در فصلهای بعدی کتاب موضوعاتی همچون شر، وحی و ایمان، اعتقاد عقلی، زبان دین، تحقیق پذیری دین، ادعاهای ادیان مختلف درباب نیل به حقیقت و تقدیر بشری مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نظرات کاربران