سردار بیدار

 

نویسنده :  مجید جمالی

نوبت چاپ :  اول

سال نشر :  1389

زبان :  فارسی

تعداد صفحه :  48

تعداد جلد :  یک

قطع جلد :  رقعی

 

ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی خود،بویژه به سبب نزدیکی به هند ـ که مستعمره انگلستان بود – از دیرباز مطمع نظر چپاول گران قرار داشت ودو ابر قدرت روس و فرانسه بر آن بودند تا آن را از سیطره انگلستان به در آورده و به مستعمرات خود بیفزایند. در این میان ایران در معادلات و توازن قوای بین المللی از جایگاهی خاص برخوردار بود، تا آنجا که هر سه ابرقدرت برای از میدان به در کردن یکدیگر به حمایت ایران نیازمند بودند.

در چنین اوضاعی،پادشاهان قاجار به جای بهره مندی از اختلافات،تنش ها و رقابت های موجود بین ابرقدرت ها بر سر کشورشان، بی خبر از آن سوی مرزها و غافل از مقاصد و اهداف آنان، سرگرم عیاشی و خوش گذرانی بودند. در واقع تاریخ مناسبات و روابط سیاسی ایران در عصر قاجار،عبارت بود از تاریخ رقابت های بازرگانی و سیاسی بین فرانسه و انگلیس و آن گاه انگلیس و روس، به طوری که دربار فتحعلی شاه جولانگاه تحرکات و رقابت های بین فرانسه و انگلیس شد. در این عصر،به علت بی کفایتی پادشاهان، ایران نتوانست به مثابه یک کشور مستقل در صحنه جهانی ظاهر شود؛ افق فکری شاهان قاجار از سطح حاکمان ایلات و عشایر فراتر نمی رفت. و این چنین بود که عباس میرزا سردار نامی ایران،با فداکاری و از خود گذشتگی به نجات ایران همت گماشت.

این کتاب که به همت انتشارات بین المللی الهدی منتشر شده، داستان مبارزات دلیرانه عباس میرزا در برابر امپراطوری روسیه تزاری است.

نظرات کاربران