گزارش تصویری// نشست «راهکارهای تعامل میان نویسندگان فارسی زبان جهان» در سرای اهل قلم- نمایشگاه بین المللی کتاب تهران-1393

نشست راهکارهای تعامل میان نویسندگان فارسی زبان جهان به همت گروه انتشاراتی الهدی، روز پنجشنبه در محل سرای اهل قلم بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد. این نشست محل بروز نظرات و اندیشه های محمدسرور رجایی، نویسنده و اندیشمند افغان، علیرضا قزوه، شاعر و مدیر سابق مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو، قهرمان سلیمانی، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حمیدرضا شاه آبادی، نویسنده و مدیرعامل گروه انتشاراتی الهدی بود تا چگونگی تعامل نویسندگان فارسی زبان به بحث و نظر گذاشته شود.

نظرات کاربران