جدیدنرین نشریات موسسه فرهنگی هنری وانتشارات بین المللی الهدی با موضوع روز جهانی زن منتشر شد

 

به همت موسسه فرهنگی ، هنری و انتشارات بین المللی الهدی

جدیدترین شماره نشریه الطاهره (شماره 239)  به زبان عربی و نشریه محجوبه (شماره 331 ) به زبان انگلیسی با موضوع روز جهانی زن منتشر شد

 

فایل نشریات هم اکنون قابل استفاده و دانلود می باشد : 

       

نظرات کاربران