گزارش تصویری// نخستین نشست خبری حمیدرضا شاه آبادی

نخستین نشست خبری حمیدرضا شاه آبادی، مدیرعامل جدید موسسه بین المللی الهدی مورخ 8 اردیبهشت 1393 با حضور اصحاب رسانه در ساختمان این موسسه برگزار شد. در این نشست خبری برنامه های الهدی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام شد؛ همچنین از ساختار و نشان های جدید این موسسه رونمایی شد.