گزیده « دیوان فارسی استاد شهریار» به زبان ترکی استانبولی منتشر شد

با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول، «گزیده دیوان فارسی استاد شهریار» به زبان ترکی استانبولی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول کتاب گزیده دیوان فارسی استاد شهریار توسط دکتر محمد کانار استاد زبان وادبیات فارسی در 184 صفحه به زبان ترکی استانبولی ترجمه واز سوی انتشارات فرهنگ وهنر ترکیه چاپ ومنتشرشد .

این کتاب شامل مقدمه ، غزلیات، قصیده ها و دوبیتی ها استاد شهریار می باشد . دراین کتاب مترجم هشتاد ودو غزل ناب از دیوان فارسی شهریار را انتخاب وبه همراه چند قصید ودوبیتی ها به ترکی استانبولی ترجمه کرده است .

نظرات کاربران