در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دفاع غیر نظامی یا قدرت دفاع فرهنگ

دفاع غیر نظامی یا قدرت دفاع فرهنگ

در شرایط امروز کشور ما دیپلماسی فرهنگ از مهمترین ضروریات است . مطمئن باشید که هرچه صدای ما در جهان فرهنگ بلند تر باشد در جهان سیاست، اقتصاد، و... هم صدایمان بلندتر می شود.

تحلیل ها |