در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
کابل پایتخت ونزوئلاست

کابل پایتخت ونزوئلاست

در خبرها آمده بود که وزارت آموزش و پرورش ظاهرا براساس دستور رئیس جمهور ،طی بخشنامه ای دانش اموزان خارجی را از پرداخت شهریه معاف کرده است . هشتاد درصد دانش آموزان خارجی مدارس ایران افغانی هستند و این بخشنامه بیش از همه شامل حال ایشان می شود

یادداشت ها |