در حال بارگذاری ...
  • ترجمه وانتشار کتاب قصه های ما مثل شدبه زبان چینی

    به همت رایزنی فرهنگی ایران در چین کتاب قصه های ما مثل شد به قلم محمد میرکیانی با استفاده از منابع غنی فارسی به زبان چینی ترجمه و منتشر شد.

    ه گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نویسنده با ذوق دلپذیری مجموعه ی یکصد وده قصه را از متون فارسی استخراج  کرده و در باره مایه قصه ای آنها و سپس چگونگی تبدیل شدن آنها  به مثل سخن گفته است.

    این کتاب از سوی یکی از ناشران به نام چین یعنی هواوین و با مشارکت مرکزانتشارات فرهنگی جاده ابریشم در 398 صفحه همراه با تصویر منتشر ودر اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .این کتاب به تیراژ 5000جلد وبا قیمت 68 یوان چینی به فروش خواهد رسید.مترجمان این اثر توسط خانم ما شیو یان و خانم گوان یوان به چینی ترجمه شده است.

     این کتاب که برنده ی جایزه کتاب سال نیز شده است از اهمیت زیادی در فرهنگ عامیانه برخوردار است.در این کتاب  عنوان هایی از قصه ها ومثل هایی همانند: «تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود»؛ «بالاتر از سیاهی رنگی نیست»؛ «عطایش را به لقایش بخشید»؛ «تو نیکی می کن و در دجله انداز»؛ «هفت خوان رستم»؛ «عهد بوق»؛ «ماست ها را کیسه کرد»؛ «کینه مشتری» و بادمجان دورقاب چینی  " خوانده می شود.