در حال بارگذاری ...
  • انتشار کتاب « شهید مطهری در اندیشه امام خامنه ای(دام ظله) » به زبان عربی

    کتاب « شهید مطهری در اندیشه امام خامنه ای(دام ظله) » به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد به زبان عربی منتشر شد.

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این کتاب شامل سخنان آیت الله خامنه اى در وصف استاد شهید مطهرى در دیدار با خانواده شهید مطهری و در جمع معلمان به مناسبت هفته معلم است که حاوى نکات بدیع و جالب از شخصیت فکرى و زندگى سراسر درس این استاد فرزانه است و مى تواند راهی جهت آشنایی با دقایق و ظرایف حیات پُر برکت استاد مطهرى باشد.

    حضرت آیت الله خامنه ای فرموده اند: محور اصلی شناخت شهید مطهری ابتدا باید در مورد شخصیت فکری و هویت روشنگری او باشد و نقش وی در جریان روشنفکری و روشنگری اسلامی در کشور که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. ما باید تلاش کنیم تا این جریان را ادامه دهیم و قطع نشود، زیرا ما همیشه به شهید مطهری احتیاج داریم.

    ایشان اظهار داشتند: ما نمی توانیم در شخص شهید مطهری متوقف شویم. جامعه اسلامی و نظام فکری ما باید مبتنی بر نوآوری ها و تجدید فکر وی به نوآوری های جدید دست یابند. باید با قدرت فکری و نظرات محکم و صحیح خود، در زمینه مسائل اسلامی نبرد کرد به نحوی که در آن زمان هیچ کس توانایی ورود پیدا کردن و نبرد در این زمینه را نداشت. با ایده هایی که در آن زمان در کشور گسترش یافت، وارد چالش های علمی عمیق، گسترده و علنی و ایده های وارد شده از غرب و شرق شد. حضرت آیت الله خامنه ای اعتقاد راسخ دارند که جریان فکری اسلامی انقلاب و نظام اسلامی به اندیشه های شهید مطهری بستگی دارد.