در حال بارگذاری ...
 • انتشار فایل الکترونیکی مجموعه سه جلدی آیت الله تسخیری در فضای مجازی

  به منظور گرامیداشت مقام علمی، فرهنگی، مذهبی و تقریبی مرحوم آیت الله تسخیری، مؤسسه فرهنگی ، هنری و انتشارات بین المللی الهدی اقدام به بازنشر و توزیع مجموعه سه جلدی ایشان در فضای مجازی کرد.

  انتشار فایل الکترونیکی مجموعه سه جلدی آیت الله تسخیری در فضای مجازی

  به منظور گرامیداشت مقام علمی، فرهنگی، مذهبی و تقریبی مرحوم آیت الله تسخیری، مؤسسه فرهنگی ، هنری و انتشارات بین المللی الهدی اقدام به بازنشر و توزیع مجموعه سه جلدی ایشان در فضای مجازی کرد.

   به مناسبت گرامیداشت مقام علمی، فرهنگی، مذهبی و تقریبی مرحوم آیت الله تسخیری، مؤسسه فرهنگی ، هنری و انتشارات بین المللی الهدی اقدام به بازنشر و توزیع مجموعه سه جلدی در معرفی آثار علمی، زندگینامه، مبارزات، خدمات و اندیشه های فرهنگی ایشان کرد.

  این مجموعه با عناوین اندیشه نامه آیت الله محمدعلی تسخیری، درخشش اندیشه و جوشش آگاهی در آثار علامه آیت الله محمدعلی تسخیری، راهنامه و مرامنامه مروری بر زندگی، مبارزات و خدمات علامه آیت الله محمدعلی تسخیری به صورت فایل الکترونیکی با همکاری رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به طریق مقتضی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در اختیار مخاطبان و علاقه مندان به ایشان در سراسر جهان اسلام و سایر کشورها قرار خواهد گرفت.

  گفتنی است؛ به منظور معرفی افزون تر شأن و مقام علمی، مذهبی و بین المللی آن مرحوم تهیه، تدوین و انتشار ویژه نامه هایی به زبان های عربی و انگلیسی با بهره گیری از نظرات و اندیشه های صاحب نظران و شخصیت های علمی، فرهنگی و مذهبی سایر ملل از جمله کشور های اسلامی و نیز تلخیص، تألیف و تدوین کتاب های فوق در خصوص زندگینامه، مرامنامه و حیات علمی حضرت آیت الله تسخیری  و ترجمه کتب یاد شده به دو زبان عربی و انگلیسی در دستور کار این مؤسسه بین المللی خواهد بود.

   

  https://drive.google.com/file/d/1usahxv3nW6hcXgMjOuXDKiROY76PIB0z/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1t7OAq1WqIR1x4VCpkrekZcVCZBFYlYFd/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/14PBarjZvnWLHvQ5Fw40dopGu0L9JzShm/view?usp=sharing


  نظرات کاربران