در حال بارگذاری ...
 • چاپ کتاب «بررسی اطلاعات کمی و کیفی نهادها و انجمن های فرهنگی ایرانیان مقیم فرانسه»

  بررسی اطلاعات کمی و کیفی نهادها و انجمن های فرهنگی ایرانیان مقیم فرانسه» از پژوهش های انجام گرفته رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در فرانسه و به سرپرستی دکتر نارسیس سهرابی، پژوهشگر مطالعات شهری و ساماندهی فضاهای عمومی در دانشگاه پاریس، است.

  در این پژوهش میدانی، ضمن مطالعه شرایط  حقوقی و چارچوب های قانونی تشکیل و راه اندازی انجمن های غیر دولتی در فرانسه، سیر تحولات تاریخی اجتماعی حضور ایرانیان در این کشور بررسی و سپس در ادامه، به معرفی تعدادی از انجمن های ایرانی فعال در فرانسه، و بویژه شهر پاریس، پرداخته شده است. پژوهشگر در تلاش است تا با نگاهی گذرا به  وضعیت و جایگاه انجمن ها ی ایرانی، گامی مقدماتی برای آشنایی هر چه بیشتر با جامعه ایرانی مقیم فرانسه بردارد.

   

  دکتر نارسیس سهرابى: پژوهشگر مطالعات شهرى دانشگاه پاریس


  نظرات کاربران